Project Description

כמה הגיוני וברור זה נראה כעת, לספח חלק נרחב משטח הגג לטובת הרחבתו של הבית.
הפתרון שמאחורי התקנת גג ההזזה IP , מאפשר ליצור חלל סגור, שלמרות הסגירה ההיקפית, עדיין שומר על כל היתרונות שמעניקה מרפסת גג. תכנון העבודה התבסס על יצירת קווים בהירים ועדינים, כדי לשלב אותם ביחד עם קיר האבן המקורי של הבית, סביבו תוכננה ההתקנה.