בדיקת תקן ישראלית עבור גגות הזזה

מכון התקנים הישראלי

בגג שלא כמו בחלון ,היות והמוצר אופקי, משקעים (גשם ברד שלג או טל) אינם ממהרים להיקוות לכיוון היציאה. בתכנון מוצר זה, ערכנו בדיקות מקדימות לכל אחד מפרטי המוצר טרם ייצרנו אותו, לאחר מכן בנינו אב טיפוס וניגשנו איתו למכון התקנים הישראלי.

יש לשים דגש שלמוצר זה עדיין לא הוגדר תקן ישראלי, בשל כך הוצבו תנאי בדיקה מחמירים המקבילים לתנאי בדיקה של חלונות.

תנאי הבדיקה:

•    עמידות בחדירת אויר –  לחץ אויר – 150 ניוטון למ"ר.
•    עמידות בחדירת מים – 53 מטר קוב לשעה.

בתנאים מחמירים אלו תוצאת הבדיקה הייתה:

"לא נראו כל סימני חדירת מים בעברו הפנימי של הגג, לא ניקוו מים במקומות שבהם אין אפשרות ניקוז". בדיקה זו מבטיחה לך הלקוח ולנו כיצרנים שקט מפני תקלות של חדירות מים שאופייניות למוצרים  מסוג זה.

חשוב לדעת:

1. "בהעדר תקן ישראלי לסוג מוצר זה, לא ניתן להעניק היתר לסימון המוצר בתו תקן"
2. כאשר הינך יוצא לבדוק מוצר מקביל למוצר זה, בדוק האם היצרן מבטיח לך בדיקת תקן ישראלי.