Project Description

החוקים החדשים האוסרים עישון במקומות ציבוריים, מעמידים רבים מבעלי עסקי הבילוי, בעיקר בתי קפה ומסעדות, בפני בעיה גדולה: כיצד לבצע הפרדה בין קהל המעשנים לקהל שאינו מעשן מבלי לפגום בהנאתו של אף אחד?
סגירת המרפסת במסעדה וביצוע התקנה של גג הזזה אינטרפק, סיפק לא רק כ-30 מקומות ישיבה נוספים המשקיפים אל הרחוב, אלא גם חלל פתוח ומאוורר המשרת נאמנה את כל לקוחות המסעדה.