Project Description

חילופי העונות בישראל, לצד הצורך ליצור הפרדה של אזורי עישון במסעדות, מאלצים בתי קפה ומסעדות רבות לסגור את חלקן החיצוני ולקרות אותו.
גגות הזזה למסעדות מבית אינטר פאק, יאפשרו לכם למבקרי המסעדה להנות מכל מזג אויר, כאשר הקירוי ניתן לפתיחה בלחיצת כפתור.