Project Description

תרבות מועדוני הכושר שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות מביאה

אנשים מרבים להירשם לאחד מאותם המכונים המשוכללים הפזורים בכל מקום.

אבל אין מקום שיוכל להעניק את החוויה של תחושת האימון באוויר הפתוח, וכל זאת מבלי לצאת מהבית.