Project Description

אנשים שרגילים לבלות שעות רבות בחדר העבודה,

מכירים את הצורך לצאת ממנו מדי פעם כדי להתאוורר.

שימוש ב- Inter-Pack ליישום חדר העבודה הופך ברגע אחד לחדר בעל גג פתוח

המכניס לתוכו חיים ואור ומייצר תחושה ייחודית ומלאת השראה.