Project Description

חלל הפטיו הרחב בבית האבות "מעון לקשיש – רמת אביב" היה בלתי מנוצל לאורך שנים.
כל זה הסתיים כאשר החליטה הנהלת המקום להתקין גג ההזזה IP , שהפכה אותו לאחד האזורים המועדפים על ידי הדיירים לבילוי שעות הפנאי. בהמשך נוספו פינות ישיבה ועגלת קפה ואי אפשר לזכור שפעם, היה זה בסך הכול מעבר שומם.