Project Description
בתים מרובים ברחבי הארץ, סובלים במהלך הקיץ מחום השמש הקופחת על קירות המבנה בשעות היום ומאלצת את הדיירים להסתגר בבית.
באמצעות התקנת גג ההזזה אינטר פאק, אטום או שקוף,ניתן על ידי פתיחה וסגירה של הגג לשלוט במידת האור הרצויה בהתאם לצורך.