Project Description

דוגמה להתקנה פשוטה ומהירה של גג ההזזה IP  על גבי גג שאין בו כל שימוש.
גג ההזזה, מאפשר כניסה של אור טבעי לאזורים אפלוליים בבית ופתרון מושלם להזרמה של אוויר נקי המתחדש כל העת. וכל זאת ללא כל שינוי במבנה המקורי של הבית וללא צורך באישורים חריגים.